Ölüm Bildirim sistemi

Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi, irtibat telefonu

GİRESUN

Abdullah TURAN

0454 260 20 00

GİRESUN

Selim Ozan ÇALIK

0454 216 14 46

Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS) Kullanımı

11 Ocak 2013

Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefonu

GAZİANTEP

Ayşegül ATMACA

3422200505-1170

GAZİANTEP

Fatih GÜRCÜOĞLU

3422200505-1172

Ülkemizde ölümle ilgili iş ve işlemler, "Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin işlemleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kurumlarca yürütülmektedir. Bu yönetmeliğe istinaden düzenlenen ölüm belgesi (gömme izin belgesi) ve diğer belgeler manuel olarak doldurulmakta, daha sonra istatistikî değerlendirme için elektronik ortama aktarılmaktadır.

Eskişehir Halk sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim sistemi

Eskişehir Halk sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim sistemi,irtibat telefonu
ESKİŞEHİR

Belgin KURNALI

2222337878

ESKİŞEHİR

Birtürk ÖZKAVAK

2222337878

Halk Sağlığı İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının
söz konusu sistemle ilgili yayımladığı genelgenin ardından 7 gün 24 saat aktif
olacak 318 73 00 numaralı telefon numarası hizmete girdi.

Vatandaşlar bu numara aracılığıyla ölümleri bildirebilecek.

Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim sistemi

Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim sistemi irtibat telefonu

ERZURUM

GÜLTEKİN CEYHUN

442 4443476

ERZURUM

COŞKUN DAĞDELEN

442 4443476

ERZURUM

TÜLAY ABDULLAHOĞLU

442 4443476
Halk Sağlığı Müdürlüklerinden alınan şifre ile hastaneler ve belediyeler tarafından ne sebeple olursa olsun meydana gelen ölüm vakalarını "Ölüm muayenesi yapıldıktan sonra online olarak sisteme kaydedilen bilgileri içeren ölüm belgesi, 2 nüsha halinde vefat edenin yakınına teslim edilecektir. Kişiler, aldıkları bu belge ile nüfus işlemlerini yapabileceklerdir.

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi irtibat telefonu obs

ERZİNCAN

SEMANUR TANIŞ

4462281247

ERZİNCAN

ESRA ÇAKIR KARAVAŞ

4462281247

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının İlgi “Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS)” konulu Genelge ve yazılar ile tüm kurumlar sisteme kullanmaya başlamıştır.
Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) ile ilgili uygulama ve çalışmalarda kurumlara düşen görevler aşağıda belirtilmiştir.

a-) Ölüm herhangi bir sağlık kuruluşunda (TSM/İlçe Entegre Hasteneleri ve ASM’ ler haricinde) gerçekleşmiş ise;

1- www.obs.gov.tr adresindeki Ölüm Belgesinin arkasında bulunan açıklamalar dikkate alınarak elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” görevli hekim tarafından doldurularak 4 adet çıktısı alınır.

Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefonu,obs
ELAZIĞ

Nihat İNCE

4242378709

ELAZIĞ

Güven KAPLAN

4242384086
Ölüm Bildirim Sistemi Hizmete Girdi

Türkiye'de ölüm olayı gerçekleşen kişilere ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayacak "Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (OBS)" yazılım programı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanarak hizmete sunuldu.

Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi, irtibat telefonu
EDİRNE

GÜL ERDİN

0284 214 90 10

EDİRNE

ŞÜKRİYE BOZKURT

0284 214 90 10

Ölüm Bildirim Sistemi www.obs.gov.tr üzerinden hizmet vermektedir.

Size verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapınız. Sisteme kayıtlı değilseniz lütfen Halk Sağlığı Müdürlüğünüze başvurarak kullanıcı kaydı oluşturtunuz.

1. Sisteme Giriş

Ölüm Bildirim Sistemi www.obs.gov.tr üzerinden hizmet vermektedir.

Sistem internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari vb tüm tarayıcılarda çalışacak şekilde hazırlanmıştır.

Size verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapınız. Sisteme kayıtlı değilseniz lütfen Halk Sağlığı Müdürlüğünüze başvurarak kullanıcı kaydı oluşturtunuz.

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi, İrtibat Telefonu

DİYARBAKIR

Sema GÜL

0412 2625510/116

DİYARBAKIR

Derya Kızgın

0412 2625510/116

Bakanlığımızca ülkemizde ölen kişilere ait bilgilerin elektronik ortama aktarımını sağlayacak “Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS)” yazılım programı geliştirilmiştir.

Yazılım www.obs.gov.tr adresinde hizmete sunulmuş olup 01.01.2013 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanılmaya başlanacaktır. Ölüm Bildirim Sistemi Sağlık Bakanlığının 26.12.2012 tarih ve 05 sayılı genelgesi gereği 01.01.2013 tarihinde başlayacaktır.

Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefonu
DENİZLİ

TAHSİN ÇAĞLAYAN

2580659088

DENİZLİ

İLKNUR KARA

2582659088
ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ HAKKINDA

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 2012/05 sayılı Genelgesine istinaden; "Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS)" 01/01/2013 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07/02/2013 tarih ve 2 no'lu Kararı gereğince;sağlık kurumu dışında gerçekleşen ölüm olaylarında ilgili Hekime ulaşılamadığı takdirde, Halk Sağlığı Müdürlüğünün 0258 241 3001 nolu telefonuna bildirilmesi gerekmektedir.

Ekleyen Birim:T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Corum Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Corum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefonu
ÇORUM

Pınar KOÇ SÖNMEZER

3642255438/242

ÇORUM

Kezban BALAT

3642255438/242

Kurum Referans Hekimleri ÖBS nin kendi kurumlarındaki sorumluları olup, sisteme giriş yapacak olan hekimlerin kullanıcı ve şifre bilgilerini ilgililere ulaştırmaları ve sisteme yeni kullanıcı ekleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Sistemin kullanıma açılışı yılbaşına ve sonrasındaki 1 günlük tatile denk geldiğinden uygulamaya geçiş süreci ve sonrasında aksamaya mahal vermemek amacıyla Kurum Referans Hekimlerine ve sisteme giriş yapacak kullanıcı hekimlere bilgi vermek için dokümanlar mevcuttur.

Cankırı Halk sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Cankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefonu
ÇANKIRI

Ragıp ÖZDEMİR
0376 2122000/104

ÇANKIRI

Hüsniye KARACUROĞLU
0376 2122000/104

Haber: Murat Uçkaç

Türkiye’de ölüm olayı gerçekleşen kişilere ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayacak "Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (OBS)" yazılım programı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanarak hizmete sunuldu.

Canakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Canakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefonu

ÇANAKKALE

MERYEM BERBER

02862171158/1127

ÇANAKKALE

NÜKHET KIZILKULAK

Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi Destek Hattı

01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan Ölüm Bildirim sistemi ile ilgili sorun yaşayan vatandaşların sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarını 7 gün 24 saat arayabilecekleri Destek Hattı : 0 286 212 65 67

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi, irtibat telefonu

BURSA

NİLGÜN DUNDAR

2248083000

BURSA

AYŞE NURAY TOSUN

2242956231

Bakanlık 26.12.2012 tarih ve 2012/5 sayılı genelge ile ölen şahıslara ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayacak “Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS)” nin devreye alınacağı bildirilmiştir. ÖBS, tüm sağlık kurumları (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Belediye Hastanesi, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimleri, belediyeler, özel hastane, özel tıp/dal ve poliklinik merkezleri vb) tarafından 01.01.2013 tarihinde kullanılmaya başlanacaktır.

Sisteme giriş şifre ile yapılmaktadır.Öncelikle Halk Sağlığı Müdürlüklerinden Kullanıcı Şifersi ve Parola almanız gerekmektedir.

Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefonu

BURDUR

ZAFER DEMİR

0 248 2334859

BURDUR

EYÜP OZAN YAYLA

0 248 2334638
Kurum Referans Hekimleri ÖBS nin kendi kurumlarındaki sorumluları olup, sisteme giriş yapacak olan hekimlerin kullanıcı ve şifre bilgilerini ilgililere ulaştırmaları ve sisteme yeni kullanıcı ekleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Sistemin kullanıma açılışı yılbaşına ve sonrasındaki 1 günlük tatile denk geldiğinden uygulamaya geçiş süreci ve sonrasında aksamaya mahal vermemek amacıyla Kurum Referans Hekimlerine ve sisteme giriş yapacak kullanıcı hekimlere bilgi vermek için dokümanlar mevcuttur.

BURDUR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİMİZ
Yeni Mah. Eski Antalya Cad. No:24
15100 BURDUR

TELEFON

Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi

Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ölüm Bildirim Sistemi,irtibat telefon numarası

BOLU

Zelnur YILMAZ

0374 2150340-41

BOLU

Ali Özgür GÜLEY

0374 2150340-41

Bilindiği gibi 26.12.2012 tarih ve 2012/5 sayılı genelge ile ölen şahıslara ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayacak “Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS)” nin devreye alınacağı bildirilmiştir. ÖBS, ilimizdeki tüm sağlık kurumları (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Belediye Hastanesi, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimleri, belediyeler, özel hastane, özel tıp/dal ve poliklinik merkezleri vb) tarafından 01.01.2013 tarihinde kullanılmaya başlanacaktır.

İletişim Bilgileri
BOLU HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres:
Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad.No:108 Merkez/BOLU

Webdesign by Desk02